بایگانی برچسب ها: خبرهای کوتاه سقز

کارت ملی جایگزین دفترچه بیمه سلامت می شود

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور گفت: طرح جایگزینی ارائه کارت ملی به جای دفترچه بیمه سلامت از اواخر آذرماه امسال در پنج استان کشور اجرا می شود/ ایرنا ده نگی شار

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی