بایگانی برچسب ها: حکم سلاح سرد

حمل و تولید سلاح سرد جُرم شد

طبق مصوبه امروز مجلس: حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه‌بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً د ر درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربر دارد، جُرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی