بایگانی برچسب ها: حل اختلاف سقز

محاسن و معایب نهاد شورای حل اختلاف

محاسن و معایب نهاد شورای حل اختلاف داور درخشان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران d.derakhshan@atu.ac.ir چکیده فارسی شورای حل اختلاف از زمان تاسیس تاکنون همواره مورد ارزیابی حقوقدانان قرار گرفته است. عمدهترین مزایایی که میتوان وجود شورای حل اختلاف را توجیه  کرد عبارت است از: قضا زدایی و کاهش مراجعات مردم […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی