بایگانی برچسب ها: حبس زدایی

️۳۴۷ حکم جایگزین حبس برای محکومان کردستانی صادر شد

️۳۴۷ حکم جایگزین حبس برای محکومان کردستانی صادر شد رییس کل دادگستری کوردستان: امسال برای ۳۴۷ محکوم، حکم جایگزین حبس صادر شد که شامل جزای نقدی بدل از حبس و الزام به خدمات عمومی رایگان و تحت نظر بودن به وسیله سامانه الکترونیک (حبس خانگی)، دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود. در سال […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی