بایگانی برچسب ها: جنگل کاری سقز

فراخوان واکاری مناطق جنگل کاری شده در روستای قهرآباد حومه

با عنایت به اجرای طرح جنگلانه (کاشت بذور درختان جنگلی مناسب هر منطقه) و با هدف فرهنگ سازی و جلب مشارکت دوستداران طبیعت و حفاظت از آب ، خاک و منابع طبیعی و کاهش فرسایش آبی و خاکی در مناطق شیب دار و حساس به فرسایش، این اداره در نظر دارد اقدام به واکاری مناطق […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی