بایگانی برچسب ها: جاده صاحب

وضعیت نامطلوب جاده صاحب گلتپه

بی توجهی مسئولین امر در توجه به محور فرعی صاحب گلتپه باعث بروز حوادث ناگواری در این جاده شده است. به گزارش ده نگی شار: جاده صاحب گلتپه بیش از دوسال است که وضعیت نامطلوبی دارد و وجود چاله های بعضا یک متری عبور را برای خودروها دشوار نموده است. عرض کم جاده نیز مزید […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی