بایگانی برچسب ها: تخلف

ادامه تخلف در ساخت و ساز خانواده یکی از اعضای شورای شهر سقز و سکوت دستگاههای متولی

️ ادامه تخلف در ساخت و ساز خانواده یکی از اعضای شورای شهر سقز و سکوت دستگاههای متولی با وجود ارسال اخطاریه کتبی و چندین بار اخطار شفاهی توسط شهرداری به مالک زمین ، اما امروز و با سواستفاده از تعطیلی ادارات ، بخشی دیگر از دیوار چینی زمین مذکور به پایان رسید. به گزارش […]

️تخلف ساخت و ساز عضو درجه یک خانواده یکی از اعضای شورای شهر سقز

تخلف ساخت و ساز عضو درجه یک خانواده یکی از اعضای شورای شهر سقز/ ممانعت شهرداری از ادامه کار عضو خانواده یکی از اعضای شورای شهر سقز در حوالی کانی نیاز اقدام به دیوارکشی در زمینی حدودا ۱۰۰۰ متری کرده که در چند روز گذشته ماموران شهرداری سقز به محض اطلاع از موضوع با حضور […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی