بایگانی برچسب ها: تجارت خفاش

تجارت میلیونی خفاشها در بوکان شایعه است

به گزارش ده نگی شار به نقل از کردپرس «محمد احمدی»  گفت:  خفاش بچه زا و پستاندار است و اصلا لانه سازی نمی کند. این پستانداران بە صورت گروهی در غارها زندگی می کنند و در جمعیت های زیاد به صورت خوشەای از سقف غارها آویزان می شوند و  بچه خفاش نیز همشه همراه مادرش […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی