بایگانی برچسب ها: بی مسئولیتی

آقایان مسئول به داد سقز برسید

آقایان مسئول به داد سقز برسید/ اعمال سلیقه چند نفر ، عمران و آبادانی دومین شهر استان را در رکودی چند ساله قرار داده است   با گذشت بیش از ۳ ماه از تصویب بودجه و یک ماه از سال جدید ، تعیین تکلیف بودجه شهرداری سقز با مخالفت ۳ عضو شورا و اعمال نفوذ […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی