بایگانی برچسب ها: بزرگراه

۲۶و نیم کیلومتر بزرگراه در شهرستان سقز با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

قطعه کنار گذر سقز به طول ۱۱ و نیم کیلومتر و اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال و قطعه ۲ بزرگراه میاندوآب کرمانشاه به طول ۱۵ کیلومتر و اعتبار ۲۰۰ میلیارد با حضور معاون وزیر راه و مسئولین استانی و شهرستانی امروز افتتاح شد. ده نگی شار: فرماندار سقز در آیین بهره برداری از کنار گذر سقز […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی