بایگانی برچسب ها: بازارچه باشماق

وزیر کشور هم سقز را ندید/ بانه و مریوان مرز دارد ، سقز مرز بی صاحب //مشکل مسئولین استان با سقز چیست؟؟؟؟

وزیر کشور هم سقز را ندید/ بانه و مریوان مرز دارد ، سقز مرز بی صاحب //مشکل مسئولین استان با سقز چیست؟؟؟؟ وزیر کشور و هیئت همراه با حضور در استان کوردستان از شهرهای سنندج ،مریوان ،بانه، کامیاران و …. بازدید کردند جز دومین شهر استان، سقز!!!! روز گذشته وزیر کشور به همراه هیئتی وارد […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی