بایگانی برچسب ها: انشا

دوران کرونا رو چطور گذراندید؟!

️موضوع انشاء: کرونا دوران کرونا رو چطور گذراندید؟! ما در دوران کرونا به حرف مسئولین خود گوش میکنیم! یک مسئول گفت کرونا خطرناک است ما به خانه رفتیم مسئول دیگر گفت کرونا مثل سرماخوردگی است پس ما بیرون آمدیم مسئول دیگر گفت کرونا میکشد پس دوباره به خانه رفتیم مسئول دیگر گفت باید همه جا […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی