بایگانی برچسب ها: انتخابات شورای صنفی سقز

فراخوان آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات اتحادیه های صنفی سقز

با توجه به شروع فراخوان و ثبت نام داوطلبان انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سقز(۱۴ اتحادیه) ، به منظور مشارکت حداکثری شهروندان بدین وسیله از کلیه دارندگان پروانه کسب صنفی معتبر درخواست میشود در صورت تمایل به ثبت نام در انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنفی مربوطه این شهرستان پس از ثبت نام در […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی