بایگانی برچسب ها: استاد سقزی

انتشار کتاب علمی- پژوهشی “دیپلماسی رسانه ای هوشمند” توسط روزنامه نگاری سقزی و اساتید دانشگاه های تهران

  کتاب علمی- پژوهشی “دیپلماسی رسانه ای هوشمند” (تحلیلی بر استراتژی ها و تاکتیک های دیپلماسی رسانه ای در روابط بین الملل) چاپ و منتشر شد این کتاب توسط فردین مصطفایی روزنامه نگار سقزی و مدرس دانشگاه با همکاری دکتر ندا سلیمانی و دکتر محمدحسن صدر از اساتید دانشگاه های تهران تالیف و در ۲۲۰ […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی