بایگانی برچسب ها: اخبار جشنواره های سقز

جشنوارۀ انتخاب قوچ برتر نژاد کردی در سقز برگزار می شود

  مدیر جهاد کشاورزی سقز : برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی دامپروری، دوم آذر جشنوارۀ انتخاب بهترین قوچ نژاد کردی ، در دو ردۀ سنی در شهرستان سقز برگزار می شود. محمد نافع علایی نیا: در این جشنواره بر خصوصیات مثبت گوسفند نژاد کردی که از نژادهای معروف کشور محسوب می شود و دارای ۲ […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی