بایگانی برچسب ها: اخبابر ده نگی شار

لزوم توجه بیشتر آموزش و پرورش به امر مدرسه سازی در استان

لزوم توجه بیشتر آموزش و پرورش به امر مدرسه سازی در استان مجمع نمایندگان استان کوردستان در جلسه ای با حضور وزیر آموزش و پرورش خواستار توجه بیشتر به امر مدرسه سازی در این استان شدند. روز گذشته و در جلسه ای با حضور اعضای مجمع نمایندگان استان کوردستان و وزیر آموزش پرورش مسائل و […]