بایگانی برچسب ها: اتوبوسرانی سقز

️تاخیر ۳ ماهه در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل اتوبوسرانی سقز

️تاخیر ۳ ماهه در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل اتوبوسرانی سقز با گذشت ۵ ماه از سال ، پرسنل سازمان اتوبوس رانی سقز فقط حقوق فروردین ماه خود را دریافت کرده اند. جمعی از کارکنان سازمان اتوبوس رانی سقز در ارتباطی با ده نگی شار از عدم پرداخت حقوق ۳ ماه گذشته و سنوات سال […]

جابجايي ۱۸ هزار مسافر به صورت روزانه توسط ناوگان اتوبوسراني شهرداري سقز

ناوگان اتوبوسراني شهرداري سقز با ۳۹ دستگاه اتوبوس روزانه به صورت متوسط ۱۸ هزار مسافر را در سطح شهر جابجا مي كند. مدير عامل سازمان اتوبوسراني شهرداري سقز اظهار داشت: اتوبوسراني شهرداري سقز با ۳۹ دستگاه فعال؛ ۳۷ دستگاه واگذاري به بخش خصوصي و ۲ دستگاه در اختيار سازمان روزانه در ۱۰ مسير داخل شهري […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی