بایگانی برچسب ها: آسیب های اینترنت

آسیب ها و تهدیدهای اینترنت برای خانواده

۱ _ تزلزل در روابط و مناسبات اعضای خانواده : امروزه استفاده ی بیش از حد افراد خانواده از اینترنت , تضعیف ارتباطات و مناسبت افراد در درون خانواده را در پی داشته است . در واقع آنچه موجب تفرد افراد میشود , شکل گیری نوعی از روابط متفاوت از فضای واقعی میان کاربران است […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی