بایگانی برچسب ها: آب کردستان

تخصیص آب به استان کردستان منصفانه نیست

بهمن مرادنيا در جلسه‌ی شورای حفاظت از منابع آبی استان بر برگزاری جلسه در خصوص تخصیص آب استان به ریاست معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: تمامی نیازهای آب استان در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و شرب توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اسرع وقت جمع‌بندی شود که در جلسه با دکتر جهانگیری ارایه […]