دسته: محیط زیست

برداشت توت‌فرنگی در استان کوردستان آغاز شد

برداشت توت‌فرنگی در استان کوردستان آغاز شد/تولید ۶۲ درصد توت‌فرنگی کشور در کردستان ▪️مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کوردستان: برداشت توت فرنگی در استان کوردستان از دهه اول اردیبهشت آغاز و تا پایان خرداد ادامه دارد. ▪️هم اکنون ۱۷ هزار بهره‌بردار مشغول کشت‌ و کار توت‌فرنگی در مزارع استان هستند ▪️کوردستان از لحاظ میزان […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی