بایگانی برچسب ها: کمربندی سقز

مهر ورود ممنوع بر شاهکار مسئولین

مهر ورود ممنوع بر شاهکار مسئولین وقتی روبان افتتاح پروژه ای بدون تدبیر قیچی میشود. یک هفته از افتتاح یک لاین آماده کمربندی! نگذشته بود که عبور و مرور در آن متوقف شد. به گزارش ده نگی شار : پنج شنبه هفته گذشته و با حضور معاون وزیر راه ، یکی از لاینهای آماده کمربندی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی