بایگانی برچسب ها: کشور ترکیه

اثرات تغییر قانون اساسی ترکیه چیست؟

در حالی که ساعاتی از پایان رأی‌گیری تغییر قانون اساسی ترکیه می‌گذرد، نتایج منتشر شده از پیروزی حامیان این تغییر حکایت دارد. مهمترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است. برخی از آثار تغییر قانون اساسی ترکیه که از سال ۲۰۱۹ اجرایی می‌شوند، […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی