بایگانی برچسب ها: کشاورزان

کشاورزان سقز، کنتورهای هوشمند نصب کنند

معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب کردستان: کشاورزان سقز، کنتورهای هوشمند نصب کنند عرفان مومن پور: مدیریت منابع آب، فرابخشی است/ تلاش ادارات سقز در رفع تصرفات و جلوگیری از برداشت غیر مجاز شن و ماسه به ویژه از رودخانه سیمینه، قابل تقدیر است. وی با اشاره به ظرفیت بزرگ منابع آبی استان بیان […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی