بایگانی برچسب ها: کتاب سقز

مسئول و کتابدار روستای سرا خبر داد

دعوت از نویسندگان کتاب شهرستان سقز در کتابخانه روستای سرا به گزارش خبرنگار ده نگی شار، سرگل رحیمی کتابدار و مسئول کتابخانه سرا با بیان اینکه قلب کودکان صفحه ای آماده برای پذیرش عادات و رفتارهای نیکوست و نباید این زمینه آماده را هدر داده و عادات نیکو را در آنان شکوفا نکنیم. یکی از […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی