بایگانی برچسب ها: کارخانه های کشور

تعطیلی ۳۰درصد کارخانه‌های کشور

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور خبر داد تعطیلی ۳۰درصد کارخانه‌های کشور/قوانین حمایتی برای کارگران ضعیف است. عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان اینکه قوانین حمایتی برای کارگران در کشور ضعیف است، گفت: با توجه به دستمزد کم کارگران، بیمه این بخش از جامعه باید رایگان باشد و از آنها مالیاتی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی