بایگانی برچسب ها: کارت ملی هوشمند سقز

۶۸ هزار فقره کارت هوشمند ملی در سقز صادر شده است

مدیرثبت احوال سقز با اشاره به ارتباط ارائه خدمات دستگاه های مختلف اجرایی و کارت هوشمند ملی، گفت: تاکنون ۶۸هزار فقره کارت هوشمند ملی در این شهرستان صادر شده است ده نگي شار : جمال علی زاده در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان سقز با بیان اینکه، روند صدور کارت هوشمند ملی در این […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی