بایگانی برچسب ها: پیمانکار بومی

پیمانکاران بومی و استانی در اولویت اجرای پروژه‌ها قرار گرفتند

براساس ماده ۵۸ قانون برنامه توسعه و با تصویب مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌ شدند برای اجرای پروژه های عمرانی خود، پیمانکاران بومی و استانی را در اولویت قرار دهند.  با مصوبه مجلس براساس ماده ۵۸ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور ارجاعی از کمیسیون تلفیق کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی