بایگانی برچسب ها: پژوهشگران سقزی

انتشار کتاب “آماده سازی ورزشکاران جوان” با مشارکت محققان سقزی

کتاب “آماده سازی ورزشکاران جوان” توسط دکتر ایوب سعیدی و دکتر سامان پاشایی و دکتر سوران حیدری سه پژوهشگر سقزی با همکاری چند نفر از اعضای علمی دانشگاه های مختلف داخل و خارج از کشور ترجمه و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. این کتاب با رویکردی علمی تدوین و توسط انتشارات سخنوران تهران به […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی