بایگانی برچسب ها: پلاک های ایران

پلاک ایران ۱۰ هم آمد

پلاک ایران ۱۰ هم آمد با اتمام پلاک ۹۹، پلاک ایران ۱۰ برای تهران جایگزین شد و از این به بعد پلاکها به ترتیب به صورت ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰… صادر خواهند شد