بایگانی برچسب ها: پارک ممنوع

۶ ماه حبس در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیه خیابان؛

۶ ماه حبس در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیه خیابان؛ ▪️«اینجا پارک نکن»، «مگر نمی بینی جلوی مغازه است»، «اینجا اداره دولتی است»، «اینجا محل تخلیه دائم بار است» و… ▪️”۶ ماه تا ۳ سال زندان در انتظار متخلفین که مانع از پارک خودرو شهروندان در خیابان می شوند. «قرار دادن موانع […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی