بایگانی برچسب ها: وضعیت کرکوک

آخرین وضعیت کرکوک

علیرغم تاکید حیدر العبادی نخست وزیر و فرماندە کل نیروهای مسلح عراق مبنی بر این کە هیچ فرمانی برای حملە بە کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشە تحت کنترل نیروهای پیشمرگ صادر نشدە است و همچنین  تکذیب مهلت ۴۸ ساعتە بغداد بە نیروهای پیشمرگ برای خروج از کرکوک از سوی جبار یاور دبیر کل نیروهای […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی