بایگانی برچسب ها: وام مسکن سقز

وام مسکن جوانان تا ۱۱۰ میلیون افزایش یافت

دریافت کننده وام ۱۱۰ میلیونی در پایان ۱۲ سال باید تا ۱۸۰ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد. در رابطه با وام ۱۰۰ میلیونی شهرهای بزرگ هم باید برای هر ماه حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان قسط و در پایان ۱۲ سال ۶۳ میلیون تومان سود برگردانند. برای وام ۹۰ میلیونی سایر شهرها قسط […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی