بایگانی برچسب ها: نوسازی آتش نشانی های کردستان

۲۲ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی ناوگان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرهای بالای صدهزار نفر جمعیت کردستان اختصاص یافت

مهندس امیر قادری اظهار کرد: با توجه به محدودیت قوانین بودجه ای، تخصیص اعتبار برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارای محدودیت هایی بود که با رایزنی صورت گرفته از محل طرح تجهیز و ساماندهی آتشنشانی و خدمات ایمنی و نجات در قالب تبصره ۳ ماده ۴۱ و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی