بایگانی برچسب ها: نوروز باستانی

پست اینستاگرامی جدیدوریا غفوری

پست اینستاگرامی جدیدوریا غفوری روی سینه‌ام بلند شد، برای آزادی به پرواز درآمد و رفت. کبوتر سفیدی شد و برای صلح پرواز کرد. هیچ حرفی از رفتن نزد، کسی ندانست کجا رفته است! دلم از رفتنش سوخت و آتش گرفت! تا خبر رفتنش را شنیدم عقل از سرم پرید! بگذار باد زاگرس بوی تو را […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی