بایگانی برچسب ها: نمونه دولتی سقز

اسامی پذیرفته شدگان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی متوسطه دوم شهرستان سقز سال تحصیلی ۹۸_۹۷

۱_مبینافلاحی نمونه حجاب رشته پذیرش:انسانی نمونه الزهرا ۲_پارسا محمدنژاد نمونه ادب رشته پذیرش:تجربی تیزهوشان و نمونه ۳_ثنا سعیدی نمونه حجاب رشته پذیرش:تجربی نمونه الزهرا ۴_پوریا صحرانورد نمونه ادب پذیرفته شده در نمونه فجر و تیزهوشان شهید بهشتی رشته تجربی ۵_ترانه نعمتی نمونه حجاب پذیرفته:تجربی نمونه وتیزهوشان ۶_احسان فتاحی نمونه ادب رشته پذیرش: ریاضی نمونه فجر […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی