بایگانی برچسب ها: نماینده بانه و سقز

چه چیزی به نماینده ربط دارد!!!!

چه چیزی به نماینده ربط دارد!!!! ▪️ کیفیت آب به نماینده ربط ندارد ، نبود آب به نماینده ربط ندارد ، گاز و برق و تلفن و موبایل و …. به نماینده ربط ندارد ، تصادفات جاده‌ای به نماینده ربطی ندارد ، گرانی به نماینده ربط ندارد، مسکن به نماینده ربط ندارد ، خودرو به […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی