بایگانی برچسب ها: میلاد امان الهی

جشنواره تئاتر کوردی در گیرودار ناهماهنگی ها

میلاد امان الهی برگزاری پرمخاطب ترین جشنواره تئاتر صحنه ای استان کوردستان در سایه کم رنگی نشانه های بودجه ای و تعامل میان مدیران شهرستانی و استانی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. مشکلات مطروحه در این گزارش خاصه این جشنواره نبوده و دامن اغلب جشنواره ها را گرفته است. جشنواره تئاتر کوردی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی