بایگانی برچسب ها: موزه مفاخر بوکان

بازگشت آثار ۲۸۰۰ ساله مانایی به بوکان / دهها آجر لعابدار در موزه مفاخر بوکان به نمایش عموم در آمد

با پیگیری وزارت امور خارجه و میراث فرهنگی کشور ۴۹ آجر لعاب دار مربوط به دوران مانایی و متعلق به منطقه تاریخی قلایچی بوکان به کشور باز گردانده شد. پس از ۱۸ ماه از بازگشت چندین قطعه آجر لعاب دار بسیار با ارزش از کشور سوئیس به ایران ، با همکاری میراث فرهنگی کشور و […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی