بایگانی برچسب ها: معلم سقز

نظر یک دبیر و مدرس سقزی در خصوص انتخاب وزیر آینده آموزش و پرورش

درشرایط کنونی بعضی ازخصوصیات وشرایط لازم برای وزیر آموزش وپرورش به نظر اینجانب. آپ سازمانی وسیع،مهم وفراگیرباوظایف وماموریت های ویژه،پیچیده ودارای مشکلات فراوان می باشد،لذا: ۱ . وزیرباید در داخل دولت دارای نفوذ شخصیتی و کاریزماتیک باشد. ۲ . باید از وضعیت موجود شناخت کافی داشته و قادر به ترسیم وضعیت مطلوب باشد ۳ . […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی