بایگانی برچسب ها: معادن سقز

زخم معادن بر پیکر طبیعت سقز/نابودی عرصه های منابع ملی در بی تفاوتی اداره صنعت و معدن و منابع طبیعی سقز

زخم معادن بر پیکر طبیعت سقز/نابودی عرصه های منابع ملی در بی تفاوتی اداره صنعت و معدن و منابع طبیعی سقز با وجود آنکه قانون معادن صراحتا هر نوع فعالیت معادن در کشور را منوط به اخذ مجوز کشف و بهره برداری از صنعت و معدن می داند ، اما فعالیت معدن سنگ ،یک واحد […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی