بایگانی برچسب ها: مسئولین استانی

سقز مورد نفرت مسئولین استانی

شهرستان مظلوم و بی حامی سقز مثل همیشه مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفت، نه کسی از بازارچه مرزی بسته شده آن بازدیدی نمود و برای تبعات منفی و ضربه به اقتصاد و معیشت مردم این شهرستان  اشک ریخت، نه کسی به فکر فرودگاه (طرح باستانی) این شهرستان بود و بودجه ای برای آن […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی