بایگانی برچسب ها: مرزنشینان

 سوال نمایندگان مناطق کردنشین از رییس جمهور درباره مشکلات مرزها به قوت خود باقی است.

سوال نمایندگان مناطق کردنشین از رییس جمهور درباره مشکلات مرزها به قوت خود باقی است. “ولی داداشی” نمایندە رشت امروز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سوال از رییس جمهور درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری به دلیل پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان از نصاب افتاد و از دستور کار خارج شد. […]