بایگانی برچسب ها: لباس کوردی

لباس کوردی؛ هویتی ماندگار

لباس به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگی و هویتی می‌تواند در کنار کارکردهای ذاتی چون حفاظت و پوشاندن انسان در برابر شرایط و مقتضیات محیطی، اقلیمی و اجتماعی در ایجاد روابط بین فردی، انسانی و اجتماعی نقش داشته و عاملی تسهیل‌گر و ارتباط دهنده باشد. همچنین منبع مهمی برای ارزیابی و قضاوت دیگران در […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی