بایگانی برچسب ها: قوخ

قه وخ در خواب چند ساله مدیران شهری

فقدان سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مناسب و معطوف به توسعه، بوروکراسی اداری و فقدان برنامه جدی نهادهای مسئول برای حل مشکلات و معضلات این محلات از جمله: ستاد توانمندسازی و بازآفرینی شهری با محوریت وزارت راه و شهرسازی، وعده های مکرر و غیرقابل تحقق یافته از سوی مسئولان مختلف در سال های گذشته […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی