بایگانی برچسب ها: قطع یارانه

شهریور پایان پرداخت یارانه به ثروتمندان است

شهریور پایان پرداخت یارانه به ثروتمندان است چه کسانی باید منتظر حذف یارانه‌ها باشند؟ سه دهک پردرآمد ایران چه کسانی هستند؟ شاید برای پاسخ به این سئوال لازم باشد به گفته های رحیم زارع عضو کمیسیون تلفیق استناد کرد؛ او در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود هدف مجلس کسانی هستند که بیش از پنج […]

قطع یارانه از مهر شامل چه کسانی خواهد شد؟

سه دهک پردرآمد ایران چه کسانی هستند؟ شاید برای پاسخ به این سئوال لازم باشد به گفته‌های رحیم زارع عضو کمیسیون تلفیق استناد کرد؛ او در روز‌های پایانی سال گذشته گفته بود هدف مجلس کسانی هستند که بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند. بر اساس برآورد‌های صورت گرفته و بنابر قوانین مصوب بودجه، هر […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی