بایگانی برچسب ها: غزال حسینی کارشناس ارشد جامعه شناسی

گذاری بر انتخابات شورا

در این روزها که بازار انتخابات شوراها داغ است و شهر شلوغ  ، نگاه کردن به تبلیغات و فضای انتخابات جالب و تامل برانگیز است به هر گوشه که از شهر نگاه میکنی حال و هوای تازه دارد برگزاری سخنرانیها ، موسیقی شور انتخاباتی طرفداران و…..اما نباید از نظر دور داشت که این فضا و […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی