بایگانی برچسب ها: غرق شدن جوان سقزی

جوان سقزی در سد نمینه غرق شد

ده نگی شار: ظهر روز جمعه جوان ۱۶  ساله سقزی به نام( اشکان.و) بدلیل ناآشنایی به فنون شنا در سد شهید کاظمی( نمینه) غرق شد . این جوان که به همراه چند نفر دیگر درحال شنا بودند بدلیل عدم توانایی و همچنین ناآشنایی به فنون شنا بعد از تلاشی بی فایده به زیر آب رفت […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی