بایگانی برچسب ها: عزل مدیر در سقز

عزل مدير عامل شركت تعاوني سهام عدالت سقز

اطلاعيه شركت تعاوني ٢٢٨٧سهام عدالت سقز بدينوسيله اعضاي هيات مديره شركت تعاوني سهام عدالت سقز اعلام ميدارد كه مطابق قانون٣٩بخش تعاون و نيز پيرو صورتجلسه مورخ١١اسفند ماه ١٣٩٧ هيات مديره شركت تعاوني سهام عدالت سقز از تاريخ مصوب جناب آقاي اسعد شاهي از سمت مدير عامل شركت تعاوني عزل گرديده و همچنين به دليل امتناع […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی