بایگانی برچسب ها: ضایعات استخوانی

خبر خوش برای درمان ضایعات استخوان

سلول درمانی به عنوان روشی برای ترمیم عوارض بافتی مطرح است. اما در بسیاری از بافت‌ها، مانند غضروف، حضور سلول به تنهایی کافی نیست و لازم است داربست مناسبی برای قرار گرفتن سلول‌ها وجود داشته باشد تا امکان انتقال سلول به محل مناسب در بافت دارای قوام، فراهم شود. بر این اساس و به منظور […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی