بایگانی برچسب ها: صاحب بدون شهردار

شهر بدون شهردار

بعد از گذشت ۵ ماه شهر صاحب در انتظار معرفی شهردار است. به گزارش ده نگی شار : پس از پذیرش استعفای آزاد محمدپور شهردار این شهر در جلسه فوق العاده شورای شهر در خرداد ماه امسال و انتخاب شهرام عزتی بعنوان سرپرست ، در جلسه مرداد ماه شورای شهر صاحب و اعلام کاندیدایی یحیی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی